นิทรรศการโดมท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี เป็นโดมท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กมีความกว้างขนาด 7 x 7 เมตร ความสูงทั้งหมด 6 เมตร สามารถบันจุคนได้ครั้งละประมาณ 30- 40 คน เปิดบริการเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์ เรื่องของดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ กาแล็กซี่ กลุ่มดาวจักรราศี เรื่องของเส้นรุ้ง เส้นแวง และยังมีภาพยนต์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เช่น การกำเนิดเอกภพ เทคโนโลยีในการสำรวจดวงดาว เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับชม และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง

  กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง เป็นกลุ่มของกล้องดูดาวที่ใช้กระจกเว้าเป็นวัสดุรวมแสง ทำให้มีต้นทุนในการผลิตต่ำกว่าแบบใช้เลนส์ที่ใช้อยู่ในกล้องแบบหักเหแสง ทำให้สามารถผลิตกล้องที่มีขนาดใหญ่ๆ ได้ กระจกที่ใช้ในกล้องแบบสะท้อนแสงจะเป็นกระจกเว้าที่เคลือบสารสะท้อนแสงไว้ ดังนั้นคุณภาพของกล้องแบบนี้จึงอยู่ที่การเคลือบกระจกให้สะท้อนแสงได้มากหรือน้อย


กล้องดูดาวแบบหักเหแสง

   กล้องดูดาวหักเหแสงคือ กล้องดูดาว ที่ใช้เลนส์หน้ากล้อง (objective lense) ในการหักเหแสงที่ผ่านเข้ามาด้านหน้า กล้องดูดาว ให้รวมกันเป็นจุดหนึ่ง ซึ่งเป็นระยะโฟกัสของเลนส์ ที่ได้กำหนดไว้จากความโค้งของผิวเลนส์   กล้องดูดาวหักเหแสง มีความโดดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพ ความคมชัดที่สูง กว่า กล้องดูดาว ประเภทอื่น ๆ โดยขนาดสามารถพกพาได้ง่าย น้ำหนักไม่มาก จึงทำให้นักดูดาวทั่วโลกต่างชื่นชอบ กล้องดูดาวหักเหแสง ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

กล้องดูดาวหักเหแสง จะใช้วิธีการดู กล้องดูดาว ผ่านด้านท้ายของของ กล้องดูดาว ซึ่งอยู่ต่ำกว่าด้านหน้า   ปลายด้านหน้าของ กล้องจะชี้สูงกว่าตัวผู้ดูไปยังดาว หรือวัตถุท้องฟ้าที่ส่องดูเสมอ  ดังนั้นความยาวของ กล้อง จะยาวประมาณ 80 % ของ ความยาวโฟกัส ของ เลนส์วัตถุ ซึ่งถ้าเป็นผู้ชอบ กล้องดูดาวหักเหแสง ที่ความยาวโฟกัสสูงๆ อาจจะต้องใช้ กล้องดูดาวหักเหแสง ที่มีความยาวของท่อที่ค่อนข้างยาวเป็นพิเศษ