ท้องฟ้าจำลองและภาพยนตร์ 4 มิติ

   #แจ้งประกาศเปิดให้บริการตามปกติ  COVID-19 ซาลงกลับมาชมท้องฟ้าจำลองและภาพยนตร์ 4 มิติกันนะคะ …

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี         ศูนย์วิททยาศาสตร์เ…