มิวเซียมสยาม ชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เที่ยวชม มิวเซียมติดล้อ” ชุด“ Wonderland แดนอีสาน นิทรรศการที่จัดแสดงภายในตู้คอนเทนเนอร์ โดยนำเสนอถึงอัจฉริยภาพตัวตนคนอีสาน และประวัติศาสตร์ของอีสาน อย่างกระชับ สนุกสนาน และสร้างสรรค์ ผ่านรูปแบบและเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ งานกราฟิก วิดีโอ เกม แอนิเมชัน และอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย นิทรรศการดังกล่าวเปิดให้เข้าชมแล้ว ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี