กิจกรรมท้าพิสูจน์ไร้เงา 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.58 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

     เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมท้าพิสูจน์ไร้เงา 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.58 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น การแสดงการเกิดปรากฏการณ์ไร้เงา โรงภาพยนต์โฟดีเอ็กซ์ เทคโนโลยีวีอาร์ เทคโนโลยีเออาร์ เครื่องบินเล็กวิทยุบังคับ และนิทรรศการต่างๆมากมาย กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป