ถาม – ตอบ วิทย์ฯเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศดีไหมครับ
อะตอม asked 1 ปี ago

1.เรื่องของการเคลื่อนที่ของดาวเทียมเคลื่อนที่ได้อย่างไร
2.เรื่องของการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์กับโลกของเรา