นิทรรศการและฐานการเรียนรู้

ดาราศาสตร์
ผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ
มิวเซียมติดล้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์  📢 Loudspeaker Emoji

Download icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons าวโหล์ดไฟล์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ “Science Show” ประจำปี 2564 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ .gif new

เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในวันที่ 6 – 7 เมษายน 2564
เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมวิทย์ 63
รายชื่อผู้เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 63
ดาวโหลด์ไฟล์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทางวิทยาศาสตร์
เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
เรื่องการขอใช้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

เรื่องแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

เรื่องการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ “Science Show” ประจำปี 2562 

______________________________________________________________________________

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ .gif new

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 30 พ.ค.2562

เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
______________________________________________________________________________


เอกสารเผยแพร่
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2564 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ .gif new
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2564
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน กรกฏาคม 2564
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน มิถุนายน 2564
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2564
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564

เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน มีนาคม 2564
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรื่่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564

 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน

ข่าวสาร

โรงภาพยนต์วิทยาศาสตร์ 4 มิติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี Ubon Ratchatani Science center for education เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมโดยมีนิทรรศการ โรงภาพยนต์วิทยาศาสตร์ 4 มิติ ภายในเนื้อเรื่องจะเป็นการผจญภัยไปยังที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยไปยังยุคไดโนเสาร์และการผจญภัยไปยังที่ต่างๆ ที่มีความตื่นเต้นเร้าใจสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามารับชมได้โดยติดต่อกับทางศูนย์โดยตรงหรือทางเบอร์โทรศัพท์โดยจะมาเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะก็ได้