นิทรรศการและฐานการเรียนรู้

ดาราศาสตร์
ผจญภัยโลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ
มิวเซียมติดล้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์  📢 Loudspeaker Emoji

เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในวันที่ 6 – 7 เมษายน 2564 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ .gif new
เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมวิทย์ 63
รายชื่อผู้เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 63
feed  ดาวโหลด์ไฟล์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทางวิทยาศาสตร์
เรื่องการขอใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
เรื่องการขอใช้พื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

เรื่องแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

เรื่องการประกวดโครงงานวิทยาศสาตร์และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ “Science Show” ประจำปี 2562 

______________________________________________________________________________

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ .gif new

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 30 พ.ค.2562

เรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
______________________________________________________________________________
เอกสารเผยแพร่
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2564ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ .gif new
เรื่่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน มิถุนายน 2563

เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563

เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน มีนาคม 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน กุมภาพันธ์ 2563
เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2563

เรื่องรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2562