FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
 

 

 

  1. โรงภาพยนต์วิทยาศาสตร์ 4 มิติ 
  2. ฐานการเรียนรู้เทคโนโลยี VR,AR
  3. ฐานการเรียนรู้ของดีเมืองอุบล
  4. ฐานการเรียนรู้ 3 มิติทะลุจอ
  5. นิทรรศการบ้านพลังงาน
  6. นิทรรศการ สสส.
  7. นิทรรศการมิวเซียมติดล้อ
  8. นิทรรศการมหัสจรรย์แห่งอียิป
Resize text-+=