กิจกรรม‼️ ครอบครัววิทยาศาสตร์สัมพันธ์ “เสริมสร้างสัมพันธ์ไปด้วยกับกิจกรรมวิทย์”

📣📣ขอประชาสัมพันธ์ ถึงทุกท่าน📍📍
เตรียมตัวพบกับกิจกรรม‼️
ครอบครัววิทยาศาสตร์สัมพันธ์ “เสริมสร้างสัมพันธ์ไปด้วยกับกิจกรรมวิทย์” 🕵️🧑‍🔬🔭⭐
🗓️ในวันที่ 4,7 เมษายน 2566 พบกับ ณ อาคาร ศ.อ.ศ.อ. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
🕟เวลา 16.00 น.- 20.30 น.
📣📣แล้วพบกันนะคะ🔭🔭🎉🎉