ที่ตั้้ง

 
415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 
หลังวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ติดกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Resize text-+=